Vi leverer overbåndsmagneter, magnetiske endetromler, eddy current maskiner, ISS maskiner, X-ray maskiner etc. Det vil si alt innenfor separasjon av materialer både magnetisk separasjon, farge separasjon, X-Ray separasjon fra Steinert.

Fra VSR industrietecknik leverer vi luftkanoner, Dustex støvdempningsanlegg, belteavskrapere, belteavrettere og beltetetninger etc. Fra Invicta leverer vi alle typer vibratorer - elektriske, pneumatiske samt hydrauliske
Vi leverer også alle typer utlastere etc fra Ameco

Våre leverandører: